Ով մեր գերիներիներին դավաճան անվանողները ինձ հիշեցնում են ստալինյան այդ դուրս պրծուկներին. Նրանց ուղեղները այնքան է բթացել…

Դավիթ Ղամբարյանը գրում է. Միայն ՍՍՀՄ-ն է , որը պատ երազմի ժամանակ ոչ միայն չի փորձել ազ ատել իր ռա զմագե րիներին, այլև վերադարձից հետո , այդ խե ղճ և տա ռապած մարդկանց հայրենիքի դա վաճանի պի տակավորում է տվել , գնդակահ արել է, կամ էլ սիբիր է ուղարկել:

Գերությունից փա խածների պատճառով ոչ միայն զի նվորականներն են տու ժել, այլև նրանց ազգն ու տակն է հայտնվել բե րյաների ուշադրության տակ: Գե րի ըն կած մեր հերոսներին դա վաճան անվանողները ինձ հիշեցնում են ստալինյան այդ դուրսպր ծուկներին:

Նրանց ուղեղը այնքան է մթ ագնել, որ նույնիսկ չեն ուզում հան դուրժել գեր ությունից վերադարձաց իրենց որդիների համար հարազատների ուրախությունը: Իսկ, որ՞ ծնողը չի երջանկանա իր որդու դժ ոխքից ազատվելու համար, դհոլ- զուռնա չի հնչեցնի, աստծո առաջ մատաղ չի անի: Այս ամենը, , ինչ խոսք, անվ իճելի է :

Նրանց « բորբոքվելու» պատճառը այլ է: Ուղակի նիարդային ցն ցումների մեջ են ըն կնում, որովհետև գե րիների վերադարձը կապված է Նիկոլ Փաշինյանի անվան հետ: Այդ ազգադ ավները կուզենային, որ բոլոր գե րիներին թշ նամին սպ աներ, որ Նիկոլի վրա հա չալու առիթ ունենային և, երբ առիթը չի լինում, նրանց հա չոցի և վնգ ստոցի ձայնը օդի մեջ էլ մարում է ու արձականգ չի գտնում…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
NOR PASTER
Яндекс.Метрика